00018-1PHP infoBoard V.7 Plus
การประชุมดำเนินงาน เตรียมทหาร 17

การประชุมกรรมการ เตรียมทหาร 1733

 

เมื่อเย็นวันศุกร์ ที่ 29 ม.ค.53 พ.อ.สมโภชน์ วังแก้ว ผบ.ม.1 รอ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประธานรุ่นและผู้แทน ของเตรียมทหาร 17
ได้แก่ จปร.28  นายเรือ74 เรืออากาศ24 และตำรวจ33 เพื่อหารือ การดำเนินการ รุ่นเตรียมทหาร 17 ที่ประชุมมีมติ ให้ พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็นประธานรุ่น เตรียมทหาร17
มีวาระ 2 ปี การนี้ "ท่านต๊อก" รับหน้าที่แล้ว มีการแถลงนโยบายสั้นๆ กับงานที่ต้องทำเฉพาะหน้า
Admin : jaidee jaidee   [แก้ไข]
31/01/2010 - 22:15
ภาพ

Admin : jaidee jaidee   [แก้ไข] ลบ
31/01/2010 - 22:16
ภาพ

Admin : jaidee jaidee   [แก้ไข] ลบ
31/01/2010 - 22:17
ภาพ

Admin : jaidee jaidee   [แก้ไข] ลบ
31/01/2010 - 22:17
ภาพ

Admin : jaidee jaidee   [แก้ไข] ลบ
31/01/2010 - 22:17
ภาพ

Admin : jaidee jaidee   [แก้ไข] ลบ
31/01/2010 - 22:18

 

หน้า : 1